EVA

Evaluering & analyse

EVA er ekspert i at gennemføre evalueringer, undersøgelser og analyser. Vi kobler stærk faglig indsigt inden for uddannelse og dagtilbud med ekspertise i kvantitative og kvalitative metoder.

Vi designer evalueringen efter det fokus og omfang og den anvendelse, som bestilleren ønsker.

Det kan være en kommune eller uddannelsesinstitution, der vil have vurderet udbyttet af indsats eller et projekt. Det kan være en organisation, der ønsker at få en analyse på et af sine kerneområder. Eller det kan være et ministerium, der ønsker et godt beslutningsgrundlag for, om de skal videreføre en forsøgsordning eller ikke.

EVA gør brug af både kvantitative og kvalitative metoder, og vi er skarpe på, hvornår vi trækker på hvilken metode, og hvornår det er meningsfuldt at kombinere de to typer.

Vi kan koble kvantitative data fra forskellige kilder. Det kan fx være data fra nye spørgeskemaundersøgelser, der kobles med eksisterende registerdata fra eksempelvis Danmarks Statistik eller fra institutionen selv. Vi gennemfører også rene registeranalyser.