RAPPORT

Evaluering af naturvejledning: Erfaringer, redskaber og forslag

EVA har afdækket eksisterende national og international viden om evaluering af naturvejledning. Vi har givet konkrete forslag til evalueringer af naturvejledning.

Udgivelsesår: 2007
ISBN: 978-87-7958-424-2
Opdragsgiver: Friluftsrådet
Download