Rapport

Evaluering af Omlægning af den pædagogiske dokumentation i Rudersdal Kommune

Danmarks Evalueringsinstitut har i perioden 2015 til 2017 evalueret projektet Omlægning af den pædagogiske dokumentation i Rudersdal Kommune. Projektet har involveret ledere og pædagogiske personale i alle børnehuse/daginstitutioner i kommunen og har blandt andet bestået af et kursusforløb om aktionslæring v. UCC.
Denne rapport er målrettet projektdeltagerne i kommunen.

Udgivelsesår:2018
ISBN:978-87-7182-083-6
Opdragsgiver:Danmarks Evalueringsinstitut
Download