KURSUS

Evalueringskursus for ansatte i uddannelsessektoren

Kontakt

Andreas Hougaard

Seniorkonsulent
+45 3525 4695

På dette kursus hos Danmarks Evalueringsinstitut bliver du skarp på, hvordan I kan bruge evaluering som en kilde til viden, der reelt udvikler kvaliteten af jeres uddannelser. Du får også svar på, hvordan man kan undersøge, hvad der virker. Og hvordan I i det hele taget løbende undersøger kvaliteten af jeres ydelser.

Kurset, der varer 4 dage, giver dig:   

 • Viden om, hvilke evalueringsmetoder der virker til forskellige formål.
 • Input til, hvordan I skaber en frugtbar evalueringsproces.
 • Kompetencer i at gennemføre en meningsfuld evaluering.
 • Kompetencer til at varetage en kvalitetssikringsrolle
 • Vejledning i at løse en specifik evalueringsopgave fra din egen hverdag.

Målgruppe

Kurset henvender sig især til dig, der arbejder i dagtilbuds- eller uddannelsessektoren, og som beskæftiger sig med evaluering. Du kan være kvalitetsansvarlig på en uddannelsesinstitution eller arbejde med evaluering af uddannelse, undervisning og læring i en kommune eller i staten. 

Kursets form

Kurset består i oplæg og øvelser i par eller grupper. Vi arbejder med konkrete cases om evaluering, hvor du skal bidrage med en virkelig eller fiktiv case fra din arbejdsplads. Til hver kursusgang vil der på forhånd blive anbefalet nogle tekster som baggrundslitteratur. 

Praktisk information

 • Kurset koster 14.990 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer morgenmad, frokost og øvrig forplejning.
 • Kurset varer fire dage; alle dage fra kl. 9-16.
 • Kurset foregår hos EVA, Østbanegade 55, 3. sal, 2100 København Ø.

Program

Modul 1: Introduktion til evaluering og dataindsamlingsmetoder

Den første kursusdag giver dig en grundlæggende forståelse af evaluering og forskellige evalueringsformål, -modeller, -designs og dataindsamlingsmetoder.

 • Hvad er evaluering, hvilke formål har evaluering, og hvad betyder det for måden, man evaluerer på?
 • Hvilke evalueringsmodeller kan man bruge?
 • Hvilke elementer indgår i et evalueringsdesign? Hvilke dataindsamlingsmetoder kan besvare hvilke spørgsmål?
 • Hvad kendetegner den gode evaluering, og hvordan kan du sikre kvaliteten af      dataindsamling og analyse?

Modul 2: Anvendelses- og udviklingsorienteret evaluering

Kursusdagen skærper din opmærksom på, hvad der er den bedste brug af evalueringer. Du bliver introduceret til forskellige evalueringsdesigns og -redskaber, som fremmer udvikling.

 • Hvordan kan evaluator understøtte, at evalueringer bliver brugt til at udvikle praksis?
 • Hvordan gøres evalueringer til en udviklingsproces for organisationen?
 • Hvordan kan man tilrettelægge en evaluering fra start til slut med fokus på anvendelse?
 • Hvad betyder en anvendelses- og udviklingsorienteret tilgang for rollen som evaluator?

Modul 3: Kvalitetssikring og undervisningsevaluering

Du introduceres til forskellige tilgange til kvalitetssikring og undervisningsevaluering og får sat kvalitetsarbejdet i din organisation i perspektiv.

 • Hvad er kvalitetssikring?
 • Hvad er undervisningsevaluering?
 • Hvilke evalueringsmetoder anvendes, og hvilke kvalitetsforståelser gør sig gældende på uddannelsesområdet?  
 • Hvad er de tilsigtede og utilsigtede virkninger af kvalitetssystemer?
 • Hvordan skabes en god kultur for kvalitetsarbejde i organisationen?

Modul 4: Fokus på indsatser og effekter

Du får indblik i forskellige tilgange til at evaluere effekter af programmer og indsatser. Desuden får du en grundig træning i at opstille en indsatsteori og i, hvordan den kan bruges til evaluering af indsatser.

 • Hvordan evaluerer du effekten af dine indsatser?
 • Hvordan gennemføres en effektmåling med kontrolgruppe?
 • Hvordan gennemføres en virkningsevaluering med brug af indsatsteori?
 • Hvilke pragmatiske greb kan du bruge til at evaluere effekten?

Tilmelding til kurset

Vi har senest holdt et kursus i dagene 30.-31. oktober og 6.-7. november 2017. Næste evalueringskursus er ikke i kalenderen endnu.

Kontakt Andreas Hougaard på anh@eva.dk, hvis du er interesseret i kurset.

Afmelding

Tilmelding til EVA's kurser er bindende. Bliver du forhindret i at deltage, skal afbud ske senest 1 måned før, hvis du skal have pengene refunderet. Meld fra kurser via mail til eva@eva.dk. EVA forbeholder sig ret til at aflyse kurser, hvis der er for få tilmeldte. Aflysning af kurser vil blive oplyst til evt. deltagere senest 14 dage før planlagt kursusafholdelse. Aflyser EVA kurset refunderer vi naturligvis din betaling.