NOTAT

Evalueringstypologi

Dette notat opstiller definitioner på de mest anvendte evalueringstypologier.

Udgivelsesår:2004
Download