NOTAT

Evalueringstypologi

Dette notat opstiller definitioner på de mest anvendte evalueringstypologier.

Udgivelsesår: 2004
Download