RAPPORT

Frafald og studieskift på de videregående uddannelser

Hvor mange studerende falder fra på de videregående uddannelser? Og hvor mange af disse kommer tilbage og starter på en ny videregående uddannelse inden for få år? De spørgsmål besvarer denne rapport, der også kortlægger, hvor mange af de såkaldte studieskiftere, som skifter mellem sektorer, samt hvilke geografiske mønstre der er i deres studieskift.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-514-5
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent rapport