ARTIKEL

Den gode evaluering #5: Hvordan får dine resultater et liv?

29/10 2015

Hvis din undersøgelse eller evaluering skal anvendes, skal motivationsarbejdet allerede begynde ved projektets start - og have fokus gennem hele processen. Se her, hvordan du sikrer dig bedst, at de rette læser og forholder sig til resultaterne.

Af specialkonsulent Niels Peter Mortensen og kommunikationskonsulent Maria Holkenfeldt Behrendt

Du kan øge sandsynligheden for, at resultaterne af din undersøgelse eller evaluering bliver anvendt i praksis, ved at have skarpt fokus på fire centrale punkter i projektforløbet

  • den primære målgruppe
  • fokusering af projektet
  • engagement og interesse
  • let forståelige resultater

 

  • Identificér de(n) primære målgruppe(r)

Inden du går i gang med din evaluering eller undersøgelse, er det vigtigt, du identificere den eller de primære målgrupper. Så vil det i højere grad være muligt at målrette formidlingen af undersøgelsens resultater – blandt andet ved at være opmærksom på, hvad der specielt kendetegner målgrupperne, fx om nogle målgrupper er særligt interesserede i bestemte dele af resultaterne.

For at identificere målgrupperne kan det være en fordel, at du starter med en åben dialog med dem, der har igangsat eller bestilt projektet, da de kan have gode bud på målgrupper. Hvis I identificerer flere forskellige målgrupper, kan der eventuelt også tænkes i flere forskellige formidlingsprodukter, hvor kommunikationen af de samme resultater er eksekveret forskelligt (se eksempler på både resumé, rapport og infografik fra samme projekt om it på ungdomsuddannelserne). I kan også vælge at formidle delresultater forskelligt til forskellige målgrupper (se eksempel på spørgeskemaundersøgelse og nyhedsartikel om skoleledelse).

Fokusér projektet

Ved at afgrænse projektets fokus kan formålet fremstå klarere og dermed kan konklusionerne blive mere målrettede og stå i direkte relation til det konkrete formål. Det er derfor en fordel, hvis du både i formuleringen af undersøgelsesspørgsmål, evalueringsspørgsmål, designfase, dataindsamling og analysefase overvejer, hvad der er nødvendigt at have med, og i videst mulige omfang skærer unødvendige dele fra. Læs mere om afgrænsning og formulering af fokus i Den gode evaluering #1: Hvad spørger du om og hvorfor?

  • Skab engagement og interesse

Der kan være mange forskellige måder at skabe engagement og interesse for et projekt på. En sikker måde er at inddrage andre i projektet (læs mere i artikel #4: Hvem skal du involvere og hvornår?). Inddragelsen af målgrupperne for projektet – også i formidlingen af resultaterne – kan øge deres oplevelse af medejerskab og fremmenysgerrighed på resultaterne samt et ønske om at præsentere dem til andre.

Desuden kan du arbejde med strategier for lanceringen af resultaterne, hvor der skabes interesse. Det kan fx være at arrangere gå-hjem-møder, hvor resultaterne præsenteres i kort mundtlig form sammen med andre indholdselementer – fx konkrete praksiseksempler. Noget EVA selv har succes med under navnet EVA Update.

  • Gør resultaterne lette at gå til

Det er en fordel, hvis du i formidlingen af resultaterne kan forklare dem på en kort og letforståelig måde. Hvis du skriver en rapport eller lignende, er det også vigtigt, at det er nemt at finde resultaterne i fx et konklusionsafsnit og et kortfattet resumé, der fx kan hentes uafhængigt af rapporten, så læserne ikke skal bruge tid på at lede efter dem i en eventuelt lang publikation. Resuméet kan med fordel indeholde opdrag, formål, metodevalg og resultater og bør være så kort, som muligt.

En anden måde at involvere målgruppen på er at lave en 2-minutters video, der fx i tre afdelinger behandler ’Baggrund’, ’Resultater’ og ’Handlinger’. 

Ud over disse eksempler, findes der talrige andre. Vil du læse om flere kommunikationsprodukter, kan du læse Den gode evaluering #4: Hvem skal du involvere og hvornår?