Udviklingsredskab

Arbejd med undervisningsdifferentiering i grundskolen

Brug redskabet til at udvikle jeres praksis omkring undervisningsdifferentiering.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-066-9
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download