Rapport

Arbejdet med den åbne skole - Erfaringer fra 12 udviklingsprojekter

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet har i samarbejde etableret puljen Åben Skole - lokale samarbejder og nation vidensdeling for at understøtte arbejdet med den åbne skole.  Kulturministeriet og Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut om at opsamle og formidle erfaringer fra de udviklingsprojekter, der har modtaget støtte. Denne rapport præsenterer de projekter, der har deltaget i første runde af puljeprojektet. Rapporten er den tredje og sidste del af den samlede viden- og erfaringsopsamling. 

 

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-143-7
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet og Kulturministeriet
Download