EVA undersøger

Arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer

Formålet med evalueringen er at belyse den pædagogiske praksis, når faghæftets mål bliver omsat til matematikundervisning, og at vurdere lærernes og skolernes indsatser for at udvikle elevernes funktionelle matematikfærdigheder.