Rapport

Barnets Stemme - Evaluering af erfaringerne med indsatsen

Hvordan kan barnets eget perspektiv inddrages systematisk, når skolen er bekymret for et barns trivsel? Og hvordan kan denne viden bruges i et systematisk samarbejde omkring barnet?

Rapporten bygger på projektet Barnets Stemme, hvor fire folkeskoler har arbejdet med at inddrage barnets perspektiv i samarbejde med PPR når barnet viser tegn på mistrivsel. 

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-597-8
Opdragsgiver: Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK)
Hent udgivelse