RAPPORT

Et bevidst blik på alle elevers læring

Projektleder

Caspar Theut

Chefkonsulent
+45 9394 6854

Det kan være en udfordring for folkeskolerne at arbejde systematisk med at bruge data om elevers progression og læring, viser erfaringen. Data kan fx være resultater af nationale tests, prøvekarakterer  mm. EVA har undersøgt, hvordan skoler kan arbejde systematisk med de data til gavn for alle elevers læring.

 

Udgivelsesår:2014
ISBN:978-87-7958-791-5
Opdragsgiver:EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz