Rapport

Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud

Rapporten sætter fokus på fritids- og klubtilbud og tegner et billede af brugen og kvaliteten af tilbuddene med særlig opmærksomhed på, hvordan folkeskolereformen fra 2014 har påvirket tilbuddene. Hvordan har indskrivningerne udviklet sig, hvorfor vælger børn, unge og forældrene til og fra, og hvordan opleves indholdet og kvaliteten af tilbuddene p.t.?

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-113-0
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download