Rapport

Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud

Rapporten sætter fokus på fritids- og klubtilbud og tegner et billede af brugen og kvaliteten af tilbuddene med særlig opmærksomhed på, hvordan folkeskolereformen fra 2014 har påvirket til-
buddene. Hvordan har indskrivningerne udviklet sig, hvorfor vælger børn, unge og forældrene til og fra, og hvordan opleves indholdet og kvaliteten af tilbuddene p.t.?

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-113-0
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download