Hæfte

Bring specialpædagogisk kompetence ind i undervisningen

Få inspiration til, hvordan samarbejdet mellem lærere og vejledere med specialpædagogiske kompetencer kan styrke udviklingen af inkluderende læringsmiljøer. I hæftet præsenteres en række refleksionsspørgsmål, som særligt vejledere og ledere kan tage afsæt i, når retning og rammer for samarbejdet mellem lærere og vejledere med specialpædagogisk kompetence skal drøftes.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: 978-87-7182-419-3
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent hæftet