Formidlingsprodukt

Centrale pointer om indhold og kvalitet i fritids- og klubtilbud

Formidlingsproduktet præsenterer centrale pointer fra Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse af indhold og kvalitet i danske fritids- og klubtilbud. 

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-694-4
Opdragsgiver: EVA
Hent formidlingsprodukt