RAPPORT

Delrapport 2: Kommunernes arbejde med kvalitetsrapporter

Siden 2007 har kommunerne skullet offentliggøre årlige kvalitetsrapporter om kommunens skolevæsen og skolernes faglige niveau. EVA har undersøgt anden generation af kvalitetsrapporterne. Vi har stillet skarpt på, i hvilket omfang rapporterne anvendes som redskab til udvikling.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-527-0
Opdragsgiver: Formandskabet for Skolerådet
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel