Rapport

Dialogisk visitation - opfølgning på inklusionseftersynet

Rapporten har fokus på, hvordan kommuner/skoler har arbejdet med en ambition om at gøre visitationsprocesser mere dialogiske. Rapporten er en del af en større erfaringsopsamling på inklusionseftersynet, som EVA har udarbejdet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). 

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-47-4
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse