RAPPORT

Effekten af kommunale 10.-klassetilbud

EVA har undersøgt, om de kommunale 10.-klassetilbud, placeret i tilknytning til en folkeskole, gør unge i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har målt effekten af det kommunale 10.-klassetilbud set i forhold til elever, der afslutter grundskolen efter 9. klasse.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: 978-87-7958-922-3
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete