RAPPORT

Effekten af kommunale 10.-klassetilbud

Projektleder

Mikkel Bergqvist

Chefkonsulent
+45 5194 6862

EVA har undersøgt, om de kommunale 10.-klassetilbud, placeret i tilknytning til en folkeskole, gør unge i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har målt effekten af det kommunale 10.-klassetilbud set i forhold til elever, der afslutter grundskolen efter 9. klasse.

Udgivelsesår
2016
ISBN
978-87-7958-922-3
Opdragsgiver
EVA
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz
Download