RAPPORT

Efterskolernes vejledning

EVA har lavet en brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse på efterskolerne. Brugerundersøgelsens formål er dels at måle elevernes udbytte og tilfredshed med den modtagne vejledning og dels at give efterskolerne mulighed for at udvikle kvaliteten af den vejledning, de leverer.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-948-3v
Opdragsgiver: EVA
Download