Projekt

Elevplaner i folkeskolen

Projektleder

Mia Lange

Chefkonsulent
+45 42 50 25 42

Kravet om skriftlige elevplaner blev indført i 2006. Formålet var dels at forbedre elevernes læringsudbytte ved at styrke grundlaget for lærernes planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, og dels at styrke skole-hjem-samarbejdet. I forbindelse med aftalen om justeringer af folkeskolen i januar 2019, fik EVA til opgave at bidrage til videns- og analysegrundlaget for Rådgivningsgruppen for en forenklet elevplan gennem en undersøgelse af, hvordan der arbejdes med elevplaner i folkeskolens praksis, hvilke muligheder og udfordringer der knytter sig til arbejdet.