Rapport

Evaluering af basisundervisning i dansk som andetsprog, Hillerød Kommune, skoleåret 2017/2018

Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført en evaluering af Hillerød Kommunes arbejde med undervisning af nyankomne elever. Evalueringen beror på data indsamlet cirka et år efter indførelsen af kommunens nye organisering af basisundervisningen.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-205-2
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse