Rapport

Evaluering af basisundervisning i dansk som andetsprog, Hillerød Kommune, skoleåret 2017/2018

Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført en evaluering af Hillerød Kommunes arbejde med undervisning af nyankomne elever. Evalueringen beror på data indsamlet cirka et år efter indførelsen af kommunens nye organisering af basisundervisningen.

Udgivelsesår
2018
ISBN
978-87-7182-205-2
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse