NOTAT

Evaluering af DSA-forløb på Herstedlund Skole, Albertslund Kommune

EVA har evalueret udbyttet af forløbet i ”Dansk som andetsprog i fagene”, som lærere på 5. og 7. årgang fra Herstedlund Skole har deltaget i. Forløbet i dansk som andetsprog (DSA) er en del af Integrationsministeriets og Albertslund Kommunes partnerskabsprojekt om ungestrategier.

Udgivelsesår: 2012
Opdragsgiver: Albertslund Kommune
Download