RAPPORT

Evaluering af Alle elever skal lære at lære mere

Kontakt

Mikkel Bergqvist

Chefkonsulent
+45 5194 6862

Rapporten rummer resultaterne af en evaluering af projektet Alle elever skal lære at lære mere. Evalueringen har fokus på, hvilken betydning det gennemførte forløb har haft for skoleledelse, undervisningspraksis og elevernes læring og trivsel. Projektet er et fælles kompetenceudviklingsforløb på alle skoler i fire kommuner. Det har bl.a. som mål at skabe mest mulig læring for alle elever gennem en radikal ændring af skolernes praksisser. 

Udgivelsesår
2017
ISBN
(www) 978-87-7182-103-1
Opdragsgiver
A.P. Møller Fonden
Download