RAPPORT

Evaluering af Lolland Kommunes nye skolestruktur

EVA har undersøgt, hvilken betydning implementeringen af en ny skolestruktur i Lolland Kommune indtil nu har haft for den oplevede kvalitet af undervisningen i kommunens folkeskoler. Evalueringen skal bidrage til at give politikerne et grundlag for at vurdere, om der er behov for justeringer eller ændringer.

Udgivelsesår: 2010
Opdragsgiver: Lolland Kommune
Download