Projekt

Evaluering af madkundskab og håndværk og design

Projektleder

Bjarke Frydensberg

Seniorkonsulent
+45 3525 4622

I forbindelse med folkeskolereformen fra 2014 indførte man fagene madkundskab og håndværk og design. På opdrag af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og som en del af Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram for folkeskolereformen, har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejdet en evaluering af folkeskolens to nye fag samt to hæfter indeholdende hovedresultaterne fra evalueringen af hvert af de to fag.