Rapport

Evaluering af Program for læringsledelse - Del 1

”Program for læringsledelse” er en kompetenceudviklingsindsats i 13 kommuner, støttet af A P Møller Fonden. Skolerne i programmet arbejder databaseret med skoleudvikling og styrkelse af elevernes læring og trivsel. EVA har undersøgt kommuners og skolers erfaringer fra det første år i den fireårige programperiode.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: 978-87-7958-985-8
Opdragsgiver: A P Møller Fonden
Hent rapport