Notat

Evaluering af Program for læringsledelse - Del 2

Notatet samler op på anden runde i EVA's evaluering af Program for læringsledelse, en skoleudviklings- og kompetenceudviklingsindsats med deltagelse af 13 kommuner. I evalueringen sammenfattes kommunernes overordnede erfaringer med programmet. Evalueringen går ikke i dybden med enkelte kommuner eller enkelte eksempler, men giver et samlet overblik på tværs af de involverede kommuner.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-162-8
Opdragsgiver: 2018
Hent notat