Hæfte

Evaluering af Program for læringsledelse - Kort fortalt

Hæftet præsenterer i korte træk resultaterne af tredje og sidste runde i EVA's evaluering af Program for læringsledelse, en skoleudviklings- og kompetenceudviklingsindsats gennemført i perioden 2015-2020 af et partnerskab bestående af 13 kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) på Aalborg Universitet samt Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Programmet er støttet af A.P. Møller Fonden.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-393-6
Opdragsgiver: A.P. Møller Fonden
Hent hæfte