RAPPORT

Evaluering af udvalgte idrætsprojekter

Projekt Læring i bevægelse blev sat i gang for at skabe ny viden om betydningen af fysisk aktivitet  i dagtilbud, på skoler og ungdomsuddannelser. EVA har undersøgt, om tre udvalgte idrætsprojekter har haft betydning for læringsmiljøet hos de aldersgrupper, som projekterne rettede sig mod.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-797-7
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download