Rapport

Evaluering af Undervisningsministeriets læringskonsulentforløb og -aktiviteter

Rapporten indeholder en evalueringen af læringskonsulenternes indsatser og anbefalinger til fremtidig praksis. Evalueringens resultater kan således bidrage til at udvikle og understøtte læringskonsulenternes fremadrettede indsatser.

 

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle de personer i grundskolen, på erhvervsskoler og gymnasier, der har deltaget i læringskonsulenternes vejledning i skoleåret 2017/ 2018. Desuden er der gennemført interview på 26 skoler, fordelt på 14 grundskoler, 4 erhvervsskoler og 8 gymnasieskoler.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7119-599-6
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Anden information: Evalueringen er gennemført i samarbejde mellem EVA og VIVE
Hent udgivelse