Praksiseksempler

Få inspiration til klasseledelse i grundskolen

Få her nogle praksiseksempler fra undervisningssituationer, I kan bruge som afsæt for at drøfte jeres egen praksis.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-305-9
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse