INSPIRATIONSMATERIALE

Hvordan får vi alle med? Inspiration til skoledere om mellemformer

I dette hæfte kan du, der er skoleleder (eller inklusionsvejleder, PPR-medarbejder eller skolechef) læse om, hvordan tre skoler har grebet inklusionsarbejdet an. Du kan bruge hæftet som en hjælp til at besvare følgende spørgsmål: • Hvilke organiseringsformer kan vi tage udgangspunkt i for at skabe inkluderende læringsmiljøer hos os?
• Hvad kendetegner de forskellige organiseringsformer? • Hvilke fagprofessionelle skal undervise, og hvad skal de kunne? • Hvad kan jeg som leder gøre for at understøtte vores inkluderende læringsmiljøer?

Udgivelsesår: 2022
ISBN: (www): 978-87-7182-624-1
Hent udgivelse