Projekt

Følgeforskningsprogram til forberedende grunduddannelse (FGU)

Kontakt

Mia Uth Madsen

Chefkonsulent
+45 30 29 33 38

EVA gennemfører på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet et evaluerings- og følgeforskningsprogram til FGU, som er vedtaget med Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Med følgeforskningen analyserer  EVA implementeringen af FGU fra 2020-2023. Der udkommer i alt tre rapporter: 1) Målgruppen af elever på FGU og den kommunale ungeindsats (2021), 2) Implementering af FGU (2022) og 3) Betydning af FGU for unges overgang til uddannelse og beskæftigelse (2023).