REDSKAB - grundskole og ungdommens uddannelsesvejledning

Fokus på overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Projektleder

Mia Lange

Chefkonsulent
+45 4250 2542

Dette redskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse, får I hjælp til at arbejde med at udvikle de processer, der understøtter elevernes overgang til ungdomsuddannelse.

Udgivelsesår
2017
Download