REDSKAB - grundskole og ungdommens uddannelsesvejledning

Fokus på overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Dette redskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse, får I hjælp til at arbejde med at udvikle de processer, der understøtter elevernes overgang til ungdomsuddannelse.

Udgivelsesår: 2017
Download