RAPPORT

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne

Hvilke erfaringer har erhvervsskoler med at forbedre overgangene fra grundskoler og produktionsskoler til erhvervsuddannelser?  EVA har undersøgt otte erhvervsskolers erfaringer og giver konkrete eksempler på, hvad skolerne har afprøvet af forsøgs- og udviklingsprojekter i det såkaldte FoU-program.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: (www) 978-87-7958-768-7
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download