RAPPORT

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne

Kontakt

Pernille Hjermov

Chefkonsulent
+45 3525 4735

Hvilke erfaringer har erhvervsskoler med at forbedre overgangene fra grundskoler og produktionsskoler til erhvervsuddannelser?  EVA har undersøgt otte erhvervsskolers erfaringer og giver konkrete eksempler på, hvad skolerne har afprøvet af forsøgs- og udviklingsprojekter i det såkaldte FoU-program.

Udgivelsesår:2014
ISBN:(www) 978-87-7958-768-7
Opdragsgiver:Undervisningsministeriet
Download