RAPPORT

FORM-projektet i Esbjerg Kommune

EVA har evalueret den pædagogiske analysemodel FORM i Esbjerg Kommune. Vi har bl.a. undersøgt, om modellen har styrket lærernes praksis i forhold til at sætte børn og unge i udsatte positioner i stand til at indgå i læring i det almene skolesystem? Og har FORM styrket lærernes samarbejde? 

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-833-2
Opdragsgiver: Trygfonden
Download