INSPIRATIONSHÆFTE

En genvej til bedre specialundervisning - hæfte

Få inspiration til, hvordan I på skoler og i kommuner kan udvikle specialundervisning og specialpædagogiske tiltag. Hæftet henvender sig til skoler og  pædagogisk-psykologiske rådgivere i PPR, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn med særlige behov.

Udgivelsesår: 2008
Opdragsgiver: EVA
Download