PLAKAT

Den gode undervisning er differentieret, så alle elever møder passende faglige udfordringer

Få pointerne fra vidensnotatet Undervisningsdifferentiering i grundskolen som en plakat.

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download