Projekt

Grundskole: Erfaringsopsamling på Covid-19-pandemien

Kontakt

Chantal Maria Pohl Nielsen

Chefkonsulent
+45 35 25 46 24

Siden marts 2020 har de danske grundskoler haft to længerevarende perioder med landsdækkende nedlukninger som følge af covid-19-pandemien. Hertil kommer en lang række lokale nedlukninger, hvor lokale smitteudbrud har lukket hele skoler eller sendt enkelte klasser hjem. Status, indsatser og fremadrettede behov.