RAPPORT

Fra grundskole til gymnasiale uddannelser

EVA har undersøgt optagesystemet til de gymnasiale uddannelser. Vi har stillet skarpt på grundskolens og Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU’s) praksis med at indstille ansøgere til optagelsesprøve. vi har også undersøgt de gymnasiale uddannelsers tilrettelæggelse af optagelsesprøver.

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7958-587-4
Opdragsgiver: EVA
Download