Tema

Grundskolers erfaringer under covid-19

Kontakt

Chantal Maria Pohl Nielsen

Chefkonsulent
+45 35 25 46 24

EVA har for Børne- og Undervisningsministeriet lavet tre undersøgelser af, hvilke erfaringer man har gjort sig på grundskoleområdet med nødundervisning og nødpasning under covid-19-pandemien. 

EVA's rapporter om covid 19-pandemien
Artikler om EVA's covid-19-rapporter