Tema

Grundskolers erfaringer under covid-19

Kontakt

Chantal Maria Pohl Nielsen

Chefkonsulent
+45 35 25 46 24

EVA har for Børne- og Undervisningsministeriet lavet tre undersøgelser af, hvilke erfaringer man har gjort sig på grundskoleområdet med nødundervisning og nødpasning under covid-19-pandemien. Den ene undersøgelse har set på erfaringerne blandt lærere og ledere med nødundervisningen under første nedlukning (2020). Den anden undersøgelser afdækker erfaringerne blandt kommuner og skolepædagogers fra begge nedlukningsperioder (frem til februar 2021). Her kan du se begge undersøgelser. Den tredje er en erfaringsopsamling på Covid-10 pandemien.