Projekt

Gruppearbejde i folkeskolen

Projektleder

Ditte Nissen Storgaard

Chefkonsulent
+45 35 25 02 39

Danmark er et af de OECD-lande, hvor eleverne oftest arbejder i grupper. Alligevel kan det være vanskeligt for både lærere og elever at få gruppearbejde til at fungere godt i praksis. I tre udgivelser undersøger EVA både lærernes og elevernes perspektiver på gruppearbejde samt erfaringerne fra et udviklingsprojekt lavet i tæt samarbejde med lærerteams fra fem skoler.

EVA's udgivelser
Artikler om gruppearbejde
Video

6 veje til velfungerende gruppearbejde