Projekt

Gruppearbejde i folkeskolen

Projektleder

Ditte Nissen Storgaard

Konsulent
+45 2990 9407

Gruppearbejde er en udbredt undervisningspraksis i folkeskolen, og Danmark er et af de OECD-lande, hvor eleverne oftest arbejder i grupper. Alligevel kan det være vanskeligt for både lærere og elever at få gruppearbejde til at fungere godt i praksis. Gennem tre udgivelser undersøger EVA både lærernes og elevernes perspektiver på gruppearbejde samt erfaringerne fra et udviklingsprojekt i tæt samarbejde med lærerteams fra fem skoler.