Hæfte

Gruppearbejde i folkeskolen - Elevers perspektiver

Gruppearbejde fylder en stor del af skoledagen for de danske elever i folkeskolen. Men det er en undervisningsform, som kan være udfordrende at få til at fungere, og som stiller særlige krav til både elever og lærere. I dette hæfte kan du blive klogere på, hvordan du understøtter godt gruppearbejde set med elevernes øjne. 

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-406-3
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent hæftet