Hæfte

Gruppearbejde i folkeskolen - Læreres perspektiver

Gruppearbejde kan styrke elevernes samarbejdskompetencer, sociale relationer og faglige udvikling, men arbejdsformen stiller særlige krav til både elever og lærere. Fordyb dig i EVA's undersøgelse om gruppearbejde i folkeskolen og få bl.a. svar på, hvordan gruppearbejde praktiseres i folkeskolen samt hvad lærere vurderer, der skal til, for at gruppearbejdet bliver vellykket.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-367-7
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent hæfte