INSPIRATIONSKATALOG

Implementering af digitale læringsplatforme. De første erfaringer.

Få inspiration til, hvordan I som skole kan vælge, implementere og anvende de digitale læringsplatforme på skoler. Kataloget formidler en række kommuners og skolers foreløbige erfaringer med at vælge, implementere og anvende de digitale læringsplatforme.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-953-4
Opdragsgiver: Styrelsen for It og Læring (STIL)
Download