Notat

Indsatsbeskrivelse for Er du på vej? Beskrivelse af en indsats udviklet i Køge Kommune

Dette notat udfolder indsatsen Er du på vej?, som er et udviklingsarbejde, Køge Kommune igangsatte i 2019 for at øge elevernes motivation, give dem et stærkere tilhørsforhold til skolen og derigennem nedbringe elevernes fravær. Notatet er en del af undersøgelsen Øget motivation og reduktion af fravær.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: (www) 978-87-7182-627-2
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse