RAPPORT

Indsatser for tosprogede elever: Kortlægning og analyse

Kommuner og folkeskoler har sat en lang række tiltag i værk, der skal forbedre tosprogede elevers skole- og uddannelsessituation. EVA har sammen med SFI (Statens Forskningsinstitut for Velfærd) kortlagt og analyseret disse indsatser over for tosprogede elever i folkeskolen.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-7119-094-6
Opdragsgiver: EVA
Anden information: Kortlægning og analyser er lavet i samarbejde med SFI, Statens Forskningsinstitut for Velfærd.
Download