INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med skolereformen - de første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Med folkeskolereformen er der lagt op til længere skoledag og mere varieret undervisning. Reformen kalder på nytænkning af undervisningen. EVA har samlet erfaringer og gode råd fra 35 kommuner og 96 skoler, der i foråret 2014 har gennemført reformforberedende udviklingsprojekter i folkeskolen.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: 978-87-7958-775-5
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download