INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning

Få inspiration til, hvordan I som skole kan bruge it didaktisk til at støtte elevernes læreprocesser.  EVA har undersøgt erfaringerne fra et forsøgsprogram, hvor 28 skoler har arbejdet med at styrke den it-didaktiske og innovative undervisning. Vi har formidlet dem i et inspirationskatalog.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-914-8
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Digitaliseringsstyrelsen og KL.
Download