Inspirationsmateriale

Inspiration til et stærkt samarbejde mellem skoler og PPR

Både skoler og PPR oplever, at flere elever trives dårligt. Samtidig oplever de, at mulighederne for at forebygge mistrivsel er udfordret. At støtte elevers trivsel og læring er en betydelig opgave, som skal løses i samarbejde mellem skoler og PPR. Men hvordan kan skoler og PPR samarbejde om at støtte børn og unge bedst muligt? Det giver hæftet her input til.

Udgivelsesår: 2024
ISBN: 978-87-7182-721-7
Opdragsgiver: EVA
Hent inspirationsmaterialet